Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Закон о транспорту опаснe рoбе

  1. ЗАКОН О ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ
    "Службени гласник РС ", бр.104/2016, 83/2018

Oстали закони

  1. ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И
    ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

    „Службени гласник РС“, број:36/2009
  2. ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт