Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Учесници у ТОР-у

Учесници у ТОР-у

Ко су учесници у транспорту опасног терета?

 • пошиљалац
 • превозник
 • прималац

Ко су остали учесници у транспорту опасног терета?

 • утоварилац
 • пакер
 • пунилац
 • корисник контејнер цистерне или преносиве цистерне
 • истоварилац
 • организатор транспорта
 • давалац услуга претовара опасног терета
 • привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник овлашћен за пружање услуга опслуживања ваздухоплова на земљи, који у име авио-превозника обавља послове прихвата, руковања, утовара, истовара и отпреме терета
 • управљач железничке инфраструктуре
 • корисник кола цистерне у железничком саобраћају
 • заповедник брода у водном саобраћају

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт