Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Обавештења

23. новембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ

На молбу заинтересованих Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за ваздушни саобраћаај и транспорт опасне робе, Одсек за транспорт опaсне робе објавио је списак Саветника (детаље видети на адреси: http://utot.gov.rs/savetnik-spisak-savetnika.php, који ће се допуњавати после следећих испита. (http://utot.gov.rs/ispiti-savetnici.php ).

Одсек за транспорт опасне робе

23. новембар 2017.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

Организатори стручног оспособљавања кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета у друмском (ADR), железничком (RID) и водном (ADN) саобраћају који су испунили услове према Правилнику о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје Лиценца за стручно оспособљавње кандидата за Саветника, су:

1. Институт за нуклеарне науке "Винча", п.фах 522, Београд за ADR и RID
2. Машински факултет Београд -Лабораторија ЦИАХ, Краљице Марије 16 за ADR и RID
3. Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, за ADR и RID
4. "ТРИГОН ИНЖИЊЕРИНГ" Земун, 22.октобра 27 за ADR, RID и ADN
5. "ЦОТОТ" Нови Сад, Максима Горког 39 за ADR, RID и ADN
6. "ИНКОЛАН" Ниш, Цара Душана 101/IX/3 за ADR и RID
7. "ПЛАМЕН 014" Ваљево, Косте Абрашевића 7 за ADR и RID


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт