Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Прописи

Правна акта која Управа за транспорт опасног терета припрема или учествује у њиховој припреми и врши надзор над њиховим спровођењем су:

1. Потврђени међународни уговори:

  1. Eвропски споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR);
  2. Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF) Додатак Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID);
  3. Eвропски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN);
  4. Анекс 18 Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству – Техничке инструкције за сигуран транспорт опасне робе ваздушним путем (ICAO doc.9284-AN/905);
  5. Конвенција о физичком обезбеђењу нуклеарног материјала.

2. Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/10 са 44 подзаконска прописа којима се ближе уређују поједине норме из закона.


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт