Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Обавештења

28. jaнуар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О УВОЗУ ПОКРЕТНЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ

Обавештавају се увозници покретне опреме под притиском која је намењена за транспорт гасова под притиском да за увоз боца, буради под притиском, свежњева боца и МЕГЦ (контејнер за гас са више елемената) морају обезбедити један од докумената којим се потрвђује усаглашености покретне опреме под притиском са захтевима Правилника о покретној опреми под притиском („Службени гласник РС”, бр. 30/14) и Европског споразума о међународном друмском транспорту опасног терета - ADR :

  1. Потврду о контролисању (контролисању и испитивању),
  2. решење о признању иностране исправе о усаглашености.

Потврду о контролисању (контролисању и испитивању) издаје једно од следећих Именованих тела за оцењивање усаглашености:

  1. ITC KONTROL doo Нови Београд, Гандијева 130, локал 9;
  2. PRO-ING doo Београд, Заплањска 86;
  3. PED INSPECT doo Београд, Кнегиње Зорке 26;
  4. ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, ад Београд, Грчића Миленка 67;
  5. KONTROL INSPEKT doo Београд, Милана Мијалковића 1/7.

Решење о признању иностране исправе о усаглашености покретне опреме под притиском издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Управа за транспорт опасног терета, 11070 Нови Беград, Омладинских бригада 1, VI / 625 на основу Закона о транспорту опасног терета (члан 15.).

Објављивањем ОДЛУКЕ о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Прилог V A), које се очекује у најскорије време наведена обавеза ступа на снагу и приликом увоза царински службеник ће захтевати једну од наведених исправа.

Управа за транспорт опасног терета


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт