Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Обавештења

12. август 2016.

Признавање иностраног одобреног типа за цистерну која превози материје класе 2

У складу са позитивним прописима Републике Србије, неопходно је да цистерна која превози опасне материје класе 2 поседује писано одобрење за тип конструкције цистерне.

Уколико је цистерна произведена у иностранству, односно уколико је одобрење за тип издао инострани орган, потребно је да корисник поднесе Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуире, Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе, Одсек за транспорт опасне робе захтев за признавање иностране исправе. Након добијања решења о признавању иностране исправе, подносилац захтева може код именованог тела приступити процесу стицања сертификата о одобрењу за возило које превози опасну робу. Поседовање решења o признавању иностране исправе је предуслов да именовано тело узме у разматрање захтев корисника цистерне.

Другим речима, цистерна која је произведена у иностранству и која је намењена за транспорт материја класе 2, може ући у ADR систем у Републици Србији само уколико, поред неопходне документације у складу са ADR, има знак усаглашености "π" или српски знак усаглашености "ААА".

Образац захтева за признавање иностраних исправа о усаглашености које издају инострана тела за оцењивање усаглашености и знакова усаглашености издатих у иностранству

Преузмите документ- Образац (.pdf)


5. август 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ
ОДОБРЕЊА ТИПА КОНСТРУКЦИЈЕ

На основу Европског споразума о међународном друмском транспорту опасног терета ADR-2013 (Пододељак 1.8.7.2) и чл.10. тачка 5. Закона о транспорту опасног терета („Сл.гласник РС“, бр.8/10), Управа за транспорт опасног терета је донела Решење о одобрењу типа конструкције, надградње возила за транспорт опасног терета – цистерне за транспорт опасног терета.

Препознавши проблеме у националној регулативи, поступку при издавању одобрења за тип конструкције којима се одобрава производња посуда под притиском, цистерни, батеријских возила или MEGC за транспорт опасног терета, Управа за транспорт опасног терета је израдила Правилник о покретној опреми под притиском, који је објављен 14.03.2014. године у „Службени гласник РС“ број: 30/14.

Доношењем овог Правилника омогућенa је применa процедура за издавања одобрења типа конструкције покретне опреме под притиском, чиме су се створили услови за отпочињање производње.

Информацију припремио:     
Ненад Иветић, дипл.инг.саобр.


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт