Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Учесници у ТОТ-у » Обележја и ознаке возила

Обележја и ознаке возила

Обележавање возила, контејнера, MEGC, MEMU, контејнер-цистерни и преносивих цистерни

- Табле наранџасте боје;

- Обележје за загреване материје (материје које се транспортују на повишеној температури);

- Обележје за материје опасне по животну средину;

даље...

Ознаке на возилима, контејнерима, MEGC, MEMU, контејнер-цистернама и преносивим цистернама

Стављање великих ознака (плаката)

Опште одредбе

Велике ознаке (плакати) стављају се на спољну површину контејнера, MEGC, MEMU, контејнер-цистерни, преносивих цистерни и возила, у складу са захтевима овог одељка. Велике ознаке (плакати) морају да одговарају ознакама који се захтевају у колони 5, табеле А, поглавља 3.2, евентуално и у колони 6, за опасни терет садржан у контејнеру, MEGC, MEMU, контејнер-цистерни, преносивој цистерни или возилу, као и описима наведеним у 5.3.1.7 ADR. Велике ознаке (плакати) морају да буду стављене на позадину у контрастној боји или морају да имају или испрекидану или непрекидну спољну граничну линију.

даље...


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт