Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » О нама » Мисија, визија и циљеви

Мисија, визија и циљеви

МИСИЈА

Систем ТОР перманентно омогућава безбедно, сигурно и еколошки одрживо управљање за ефикасно и економично задовољавање потреба грађана и привреде РС у области ТОР.Наша мисија је повећање безбедности и сигурности у области транспорта опасне робе кроз спровођење Закона о транспорту опасне робе у складу са прописаним међународним уговорима и подзаконским прописима. Ово подразумева следеће активности:

 • припрема и објављивање техничких прописа који су у саставу међународних уговора,
 • доношење предвиђених подзаконских аката,
 • издавање овлашћења и именовања контролним телима за оцењивање усаглашености амбалаже, покретне опреме под притиском и/или цистерне за транспорт опасног терета,
 • провера знања лица која активно учествују у транспорту опасне робе,
 • признавање иностраних исправа о усаглашености,
 • давање мишљења о примени закона и других аката,
 • разматрање стручних питања из области транспорта опасне робе,

ВИЗИЈА

Систем ТОР у РС ће карактерисати потпуно заокружен процес у пружању ове врсте услуга високог ризика. Учесници у ТОР, који се одвија на територији РС ће имати најквалитетније административне и тржишне пословне услове на Балкану и шире.

ЦИЉЕВИ

 • повећање безбедности у транспорту опасног робе како би се смањио ризик настанка ванредног догађаја,
 • заокруживање правног система кроз доношење Закона о транспорту опасне робе,
 • проширити круг знања лица која се активно баве транспортом опасне робе кроз ефикасну организацију провере знања,
 • уређивање потврђених споразума и њихова примена,
 • активно учешће представника МГСИ у радној групи за транспорт опасног робе при Економској комисији за Европу,
 • учешће представника МГСИ у Билатералном скринингу и другим активностима у вези придруживања Републике Србије ЕУ,
 • усаглашавање Закона и прописа Републике Србије са правним прописима ЕУ,
 • достављање података међународним институцијама о именованим телима за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском,
 • контрола именованих тела која врше преглед возила за транспорт опасне робе,
 • праћење испуњености техничких стандарда за возила,
 • контрола овлашћених лица и именованих тела која врше преглед посуда под притиском ради постизања веће сигурности,
 • контрола именованих тела која врше испитивање и контролисање остале амбалаже
 • контрола примене одговарајуће амбалаже у транспорту опасне робе,
 • обезбеђење централне обраде података кроз примену одговарајућих софтвера и апликација
 • вођење регистара и то:
  - регистар возача возила у транспорту опасне робе;
  - регистар тела за оцењивање усаглашености;
  - регистар Центара за обуку возача АДР возила;
  - регистар издатих сертификата о одобрењу за возило;
  - регистар саветника за безбедност у транспорту опасне робе;
  - регистар издатих одобрења типа амбалаже, посуде под притиском односно цистерне;
  - регистар признатих иностраних исправа о усаглашености,

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт