Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Takse i naknade troškova

Takse i naknade troškova

1. Na osnovu člana 5. 3akona o republičkim administrativnim taksama propisana je taksa za zahtev, predlog, molbu ili neki drugi podnesak

Svrha uplate: RAT za zahtev
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1.stav 1. za zahtev 310,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

2. Na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi je propisano da na traženje fizičkih ili pravnih lica, organi državne uprave su dužni da daju mišljenje o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata

Svrha uplate: RAT za mišljenje o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 2. stav 2. za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, pravnom licu odnosno preduzetniku,odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom 12.630,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

3. Na osnovu člana 14. Zakona o transportu opasne robe u vezi izdavanja sertifikata o odobrenja za tip ambalaže odnosno pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe

Svrha uplate: RAT za izdavanje odobrenja za tip amabalaže odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. stav 1. za zahtev 310,00 RSD-a
Tarifni broj 162a. stav 1. za rešenje 50.200,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

4.1 Na osnovu člana 11. Zakona o transportu opasne robe zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

Svrha uplate: RAT za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u RS
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94. stav 1. tačka 5. za zahtev 2.540,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

4.2. Na osnovu člana 11. Zakona o transportu opasne robe rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

Svrha uplate: RAT za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u RS
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94. stav 1. tačka 6. za rešenje 24.280,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

5. Na osnovu člana 161. 3akona o opštem upravnom postupku i člana 2. i 3. Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti u vezi izdavanja izvoda iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

Svrha uplate: RAT za izdavanja izvoda iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u RS
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. stav 1. za zahtev 310,00 RSD
Tarifni broj 94. stav 1. tačka 7. za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u RS 12.140,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

6. Na osnovu člana 39. Zakono o transportu opasne robe u vezi obrazovanja ispitne komisije koja proverava stručnu osposobljenost kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe i izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za savetnika za bezbednost, navod: "ispit za savetnika za bezbednost ADR/RID/AND", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj162a. stav7. po zahtevu za za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe 15.180 RSD
Tarifni broj 162a. stav 8. po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transport opasne robe 10.120,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

7.1. Na osnovu člana 1. 3akona o opštem upravnom postupku za polaganje ispita za izdavanje ADR sertifikata za vozača vozila u transportu opasne robe i izdavanje rešenja po zahtevu

Svrha uplate: RAT za podnošenje zahteva za polaganje ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1.stav 1. za zahtev 310,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

7.2. Na osnovu člana 43. Zakona o transportu opasne robe za polaganje ispita za izdavanje ADR sertifikata za vozača vozila u transportu opasne robe i izdavanje rešenja po zahtevu

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za vozača vozila za transport opasnog tereta, navod: "ispit za vozača ADR", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 9. za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe 4.050,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

7.3. Na osnovu člana 43. Zakona o transportu opasne robe za polaganje ispita iz specijalističke oblasti za izdavanje ADR sertifikata za vozača vozila u transportu opasne robe i izdavanje rešenja po zahtevu

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za vozača vozila za transport opasne robe, navod: "ispit za vozača ADR", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 10. za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija) 2.020 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

7.4. Na osnovu člana 43. Zakona o transportu opasne robe za polaganje ispita za izdavanje ADR sertifikata za vozača vozila u transportu opasne robe i izdavanje rešenja po zahtevu za produženje važnosti sertifikata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za vozača vozila za transport opasne robe, navod: "ispit za vozača ADR", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 11. za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe 2.020,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

7.5. Na osnovu člana 43. Zakona o transportu opasne robe za polaganje ispita iz specijalističke oblasti za izdavanje ADR sertifikata za vozača vozila u transportu opasne robe i izdavanje rešenja po zahtevu za produženje važnosti sertifikata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za vozača vozila za za transport opasne robe, navod: "ispit za vozača ADR", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 12. za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)  1.010,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

8.1. Na osnovu člana 1. 3akona o opštem upravnom postupku za podnošenje zahteva za polaganje ispita za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i izdavanja rešenja po zahtevu

Svrha uplate: RAT za podnošenje zahteva za polaganje ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1.stav 1. za zahtev 310,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

8.2. Na osnovu člana 57. Zakona o transportu opasne robe za polaganje ispita za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i izdavanja rešenja po zahtevu

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za lice sa sertifikatom ADN, navod: "ispit za ADN", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 13. za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN 10.120,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

8.3. Na osnovu člana 57. Zakona o transportu opasne robe za polaganje ispita za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i izdavanja rešenja po zahtevu za produženje važnosti sertifikata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za lice sa sertifikatom ADN, navod: "ispit za ADN", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 14. za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u skladu sa ADN 5.060,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

8.4. Na osnovu člana 57. Zakona o transportu opasne robe za polaganje stručnog ispita za lice sa sertifikatom ADN koje učestvuje u transportu gasova i izdavanja rešenja po zahtevu

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za lice sa sertifikatom ADN, navod: "ispit za ADN", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 15. za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova 19.230,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

8.5. Na osnovu člana 57. Zakona o transportu opasne robe za polaganje stručnog ispita za lice sa sertifikatom ADN koje učestvuje u transportu gasova i izdavanja rešenja po zahtevu za produženje važnosti sertifiata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za lice sa sertifikatom ADN, navod: "ispit za ADN", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 16. Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova 9.610,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

8.6. Na osnovu člana 57. Zakona o transportu opasne robe za polaganje stručnog ispita za lice sa sertifikatom ADN koje učestvuje u transportu hemikalija i izdavanja rešenja po zahtevu

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za lice sa sertifikatom ADN, navod: "ispit za ADN", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 17. Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija 19.230,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

8.7. Na osnovu člana 57. Zakona o transportu opasne robe za polaganje stručnog ispita za lice sa sertifikatom ADN koje učestvuje u transportu hemikalija i izdavanja rešenja po zahtevu za produženje važnosti sertifiata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za lice sa sertifikatom ADN, navod: "ispit za ADN", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 18. Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija 9.610,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

9. Na osnovu člana 40. Zakona o transportu opasne robe u vezi izdavanja ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasne robe

Svrha uplate: RAT za ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasne robe
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. stav 1. za zahtev 310,00 RSD-a
Tarifni broj 162a. stav 5. za rešenje 43.750,00 RSD-a
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

10. Na osnovu člana 40. Zakona o transportu opasne robe u vezi izdavanja ovlašćenja privrednom društvu,odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN

Svrha uplate: RAT za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu,odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. stav 1. za zahtev 310,00 RSD
Tarifni broj 162a. stav 4. za rešenje 43.750,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

11. Na osnovu člana 38. Zakona o transportu opasne robe u vezi izdavanja ovlašćenja privrednom društvu,odnosno drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Svrha uplate: RAT za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu,odnosno drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. stav 1. za zahtev 310,00 RSD-a
Tarifni broj 162a. stav 2. Za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe 67.360,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

12. Na osnovu člana 13. Zakona o transportu opasne robe u vezi izdavanja imenovanja telu za ocenjivanje saglašenosti ambalaže, pokretne opeme pod pritiskom ili cisterne

Svrha uplate: RAT za izdavanje imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti tipa posuda pod pritiskom ili cisterne
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94. stav1.tačka 1. za zahtev 2.540,00 RSD
Tarifni broj 94. stav 1. tačka 3. za rešenje 12.140,00 RSD-a
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

13. Na osnovu člana 42. Zakona o transportu opasne robe u vezi izdavanja imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određene opasne robe

Svrha uplate: RAT za izdavanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određene opasne robe
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94. stav 1.tačka 1. za zahtev 2.540,00 RSD
Tarifni broj 94. stav 1.tačka 3. za rešenje 12.140,00 RSD-a
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

14. Na osnovu člana 6. Zakona o transportu opasne robe u vezi izdavanja posebne dozvole o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN

Svrha uplate: RAT za rešenje o izdavanju dozvole o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 162a. stav 19. za rešenje o izdavanju dozvole o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN 76.510,00 RSD-a
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 
 
Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt