Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОТ Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOT Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Takse i naknade troškova

Takse i naknade troškova

1. Na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi je propisano da na traženje fizičkih ili pravnih lica, organi državne uprave su dužni da daju mišlјenje o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata

Svrha uplate: RAT za mišlјenje o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 2. stav 2. za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja odnosno mišlјenja o primeni republičkih propisa, pravnom licu odnosno preduzetniku,odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlјa delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom 12.490,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

2. Na osnovu člana 14.i 15. u vezi izdavanja odobrenja za tip ambalaže odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta

Svrha uplate: RAT za izdavanje odobrenja za tip amabalaže odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. za zahtev 310,00 RSD-a
Tarifni broj 162a. za rešenje 49.650,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

3. Zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

Svrha uplate: RAT za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u RS
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94. stav 1. tačka 5. za zahtev 2.510,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

4. Rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

Svrha uplate: RAT za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u RS
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94. stav 1. tačka 6. za rešenje 24.020,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

5. Na osnovu člana 161. 3akona o opštem upravnom postupku i člana 2. i 3. Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti u vezi izdavanja izvoda iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

Svrha uplate: RAT za izdavanja izvoda iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u RS
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. za zahtev 310,00 RSD
Tarifni broj 94 stav 1. tačka 7. za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u RS 12.010,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

6. Na osnovu člana 22. u vezi obrazovanja ispitne komisije koja proverava stručnu osposoblјenost kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta i izdaje sertifikat o stručnoj osposoblјenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za savetnika za bezbednost, navod: "ispit za savetnika za bezbednost ADR/RID/AND", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Član 15. pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposoblјenosti za savetnika za transport opasnog tereta 15.000 RSD
Za produženje sertifikata o stručnoj osposoblјenosti savetnika za transport opasnog tereta 10.000,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-31018845-58
Poziv na broj: 5514812AA09450742321
 

7. Na osnovu člana 1. 3akona o opštem upravnom postupku za podnošenje zahteva za polaganje stručnog ispita za vozača vozila u transportu opasne robe i izdavanja rešenja po zahtevu

Svrha uplate: RAT za podnošenje zahteva za polaganje ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1.stav 1. za zahtev 310,00 RSD
Tarifni broj 9 stav 1. za rešenje 520,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

8. Na osnovu člana 42.u vezi obrazovanja ispitne komisije koja proverava stručnu osposoblјenost vozača vozila opasnog tereta, sastavlјa i objavlјuje ispitna pitanja na utvrđen način izdaje sertifikat o stručnoj osposoblјenosti vozača vozila za transport opasnog tereta i vodi Registar izdatih sertifikata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za vozača vozila za transport opasnog tereta, navod: "ispit za vozača ADR", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručno osposoblјavanje za obavlјanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta , sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita (Ispit iz oblasti Osnovnog poznavanja transporta opasnog tereta) 4.000,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-31018845-58
Poziv na broj: 5014812AA10450742321
 

9. Na osnovu člana 42.u vezi obrazovanja ispitne komisije koja proverava stručnu osposoblјenost vozača vozila opasnog tereta, sastavlјa i objavlјuje ispitna pitanja na utvrđen način izdaje sertifikat o stručnoj osposoblјenosti vozača vozila za transport opasnog tereta i vodi Registar izdatih sertifikata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za vozača vozila za transport opasnog tereta, navod: "ispit za vozača ADR", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručno osposoblјavanje za obavlјanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta , sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita (Ispiti iz Specijalističke oblasti transporta u cisternama, eksplozivnih materija i predmeta klase 1 i radioaktivnih materija klase 7 ADR) 2.000 RSD
Broj tekućeg računa: 840-31018845-58
Poziv na broj: 5014812AA10450742321
 

10. Na osnovu člana 42.u vezi obrazovanja ispitne komisije koja proverava stručnu osposoblјenost vozača vozila opasnog tereta, sastavlјa i objavlјuje ispitna pitanja na utvrđen način izdaje sertifikat o stručnoj osposoblјenosti vozača vozila za transport opasnog tereta i vodi Registar izdatih sertifikata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za vozača vozila za transport opasnog tereta, navod: "ispit za vozača ADR", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručno osposoblјavanje za obavlјanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta , sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita (Ispit obnove znanja iz oblasti Osnovnog poznavanja transporta opasnog tereta) 2.000,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-31018845-58
Poziv na broj: 5014812AA10450742321
 

11. Na osnovu člana 42.u vezi obrazovanja ispitne komisije koja proverava stručnu osposoblјenost vozača vozila opasnog tereta, sastavlјa i objavlјuje ispitna pitanja na utvrđen način izdaje sertifikat o stručnoj osposoblјenosti vozača vozila za transport opasnog tereta i vodi Registar izdatih sertifikata

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za vozača vozila za transport opasnog tereta, navod: "ispit za vozača ADR", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručno osposoblјavanje za obavlјanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta , sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita (Ispiti obnove znanja iz Specijalističke oblasti transporta u cisternama, eksplozivnih materija i predmeta klase 1, radioaktivnih materija klase 7 ADR) 1.000,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-31018845-58
Poziv na broj: 5014812AA10450742321
 

12. Na osnovu člana 61. u vezi obrazovanja ispitne komisije koja proverava stručnu osposoblјenost kandidata za lice sa sertifikatom ADN, izdaje sertifikat ADN

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za lice sa sertifikatom ADN, navod: "ispit za ADN", datum održavanja ispita
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručno osposoblјavanje za obavlјanje poslova lica sa sertifikatom ADN 10.000,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-31018845-58
Poziv na broj: 4514812AA11450742321
 

13. Na osnovu člana 43.u vezi izdavanja ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposoblјavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta

Svrha uplate: RAT za ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposoblјavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. za zahtev 310,00 RSD-a
Tarifni broj 162a stav 5. za rešenje 42.270,00 RSD-a
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

14. Na osnovu člana 60.u vezi izdavanja ovlašćenja privrednom društvu,odnosno drugom pravnom licu za stručno osposoblјavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN

Svrha uplate: RAT za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu,odnosno drugom pravnom licu za stručno osposoblјavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. za zahtev 310,00 RSD
Tarifni broj 162a stav 4. za rešenje 43.270,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

15. Na osnovu člana 20.u vezi izdavanja ovlašćenja privrednom društvu,odnosno drugom pravnom licu za osposoblјavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

Svrha uplate: RAT za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu,odnosno drugom pravnom licu za osposoblјavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. za zahtev 310,00 RSD-a
Tarifni broj 162a stav 2. za rešenje 66.630,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

16. Na osnovu člana 13. u vezi izdavanja ovlašćenja telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta

Svrha uplate: RAT za izdavanje ovlašćenja telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94 stav1.tačka 2.za prijavu 2.510,00 RSD
Tarifni broj 94 stav 1. tačka 4. za rešenje 12.010,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

17. Na osnovu člana 13. i 16. u vezi izdavanja imenovanja tela za ocenjivanje saglašenosti tipa posuda pod pritiskom ili cisterne

Svrha uplate: RAT za izdavanje imenovanja tela za ocenjivanje saglašenosti tipa posuda pod pritiskom ili cisterne
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94 stav1.tačka 1. za zahtev 2.510,00 RSD
Tarifni broj 94, stav 1. tačka 3. za rešenje 12.010,00 RSD-a
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

18. Na osnovu člana 39. u vezi izdavanja ovlašćenja telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za transport opasnog tereta

Svrha uplate: RAT za izdavanje ovlašćenja telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za transport opasnog tereta
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94.stav 1. tačka 2. za prijavu 2.510,00 RSD
Tarifni broj 94 stav1.tačka 4. za rešenje 12.010,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

19. Na osnovu člana 40. u vezi izdavanja imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta

Svrha uplate: RAT za izdavanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 94. stav 1.tačka 1. za zahtev 2.510,00 RSD
Tarifni broj 94 stav 1.tačka 3. za rešenje 12.010,00 RSD-a
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 

20. Na osnovu člana 13. u vezi izdavanja ovlašćenja stručnom licu koje ispituje posudu pod pritiskom ili cisternu

Svrha uplate: RAT za izdavanje ovlašćenja stručnom licu koje ispituje posudu pod pritiskom ili cisternu
Primalac:
 
Budžet Republike Srbije
Iznos:
 
Tarifni broj 1. za zahtev 310,00 RSD
Tarifni broj 162a stav 3. za rešenje 31.910,00 RSD
Broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50-016
 
 
Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt