Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Licence za obuke Savetnika

O B A V E Š T E NJ E
UČESNICIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA

Organizatori stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u drumskom (ADR), železničkom (RID) i vodnom (ADN) saobraćaju koji su ispunili uslove prema Pravilniku o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje Licenca za stručno osposobljavnje kandidata za Savetnika, su:

 1. Institut za nuklearne nauke „Vinča“, p.fah 522, Beograd za ADR i RID
 2. Mašinski fakultet Beograd -Laboratorija CIAH, Kralјice Marije 16 za ADR i RID
 3. Mašinski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14, za ADR i RID
 4. „TRIGON INŽINјERING“ Zemun, 22.oktobra 27 za ADR, RID i ADN
 5. „COTOT“ Novi Sad, Maksima Gorkog 39 za ADR, RID i ADN
 6. „INKOPLAN“ Niš, Cara Dušana 101/IX/3 za ADR i RID
 7. „PLAMEN 014“ Valјevo, Koste Abraševića 7 za ADR i RID
 8. „RICo Training centre“ doo Beograd, Arčibalda Rajsa 27
 9. „Alfapreving“ doo Beograd, Internacionalnih brigada 22/21
 10. „MNG CENTAR“ d.o.o. Beograd, Jevrejska 24
 11. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6
 12. „SRBIJATRANSPORT“ A.D. Beograd, Poenkareova 16.
 13. „PRIVREDNA KOMORE SRBIJE - Udruženje za saobraćaj i telekomunikacije – Centar za stručno osposoblјavanje u transportu, Resavska 13-15 za ADR i RID

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt