Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Именована тела

ИМЕНОВАНА ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ ОПАСНОГ
ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

 1. "ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА" ЦЕНТАР ЗА МОТОРЕ И ВОЗИЛА, Београд, Мије Аласа 12-14
 2. Машински факултет, Лабораторија CIAH, Београд, Краљице Марије 16
 3. ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД, "Лабораторија за моторна возила" Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
 4. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ Центар ѕа моторе и моторна возила, Ниш, Александра Медведева 14
 5. ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА, Крагујевац, Сестре Јањић 6
 6. АМСС – "Центар за моторна возила" д.о.о. Београд, Књегиње Зорке 58

ИМЕНОВАНА ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ПРЕМА
ПРАВИЛНИКУ О ПОКРЕТНОЈ ОПРЕМИ ПОД ПРИТИСКОМ
И ADR/RID:

 1. АМСС – "Центар за моторна возила" д.о.о. Београд, Књегиње Зорке 5
 2. "ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА" ЦЕНТАР ЗА МОТОРЕ И ВОЗИЛА, Београд, Мије Аласа 12-14
 3. ITC Kontrol doo Нови Београд, Гандијева 130, локал 9.
 4. Машински факултет, Лабораторија CIAH, Београд, Краљице Марије 16
 5. PED INSPECT doo Београд, Кнегиње Зорке 26
 6. PRO-ING doo Београд, Заплањска 86
 7. Завод за заваривање, ад Београд , Грчића Миленка 67
 8. Termoinženjering d.o.o., Панчево, ул. Ослобођења 39
 9. Контрол Инспект д.о.о. Београд, Милана Мијалковића 1/7
 10. „SGS BEOGRAD DOO“, Београд, Јурија Гагарина 7б

ИМЕНОВАНА ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ЦИСТЕРНЕ
ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ

 1. Машински факултет, Лабораторија CIAH, Београд, Краљице Марије 16
 2. "ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА" ЦЕНТАР ЗА МОТОРЕ И ВОЗИЛА, Београд, Мије Аласа 12-14
 3. PED INSPECT doo Београд, Кнегиње Зорке 26

ИМЕНОВАНА ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ЦИСТЕРНЕ
ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

 1. АМСС – "Центар за моторна возила" д.о.о. Београд, Књегиње Зорке 58
 2. "ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА" ЦЕНТАР ЗА МОТОРЕ И ВОЗИЛА, Београд, Мије Аласа 12-14
 3. Машински факултет, Лабораторија CIAH, Београд, Краљице Марије 16
 4. „PED INSPECT doo“, Београд, Кнегиње Зорке 26

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт